بانوان

بانوان

تیم بانوان چلسی در سال ۱۹۹۲ تاسیس شده و در سال ۲۰۰۴ با باشگاه فوتبال چلسی ادغام شده است. این تیم در حال حاضر در سوپر لیگ بانوان انگلستان بازی می کند.

سوپر لیگ بانوان از ماه مارس تا اکتبر برگزار می شود،بانوان چلسی در اف ای کاپ بانوان و تایرز کاپ نیز بازی می کند.

ورزشگاه خانگی این تیم، ویتشیف پارک می باشد.

در سال ۲۰۱۵ بانوان چلسی دبل کرد و توانست سوپر لیگ بانوان را برای اولین بار و همچنین اف ای کاپ بانوان را در ومبلی برنده شود.

کیتی چپمن
کیتی چپمن
بکی اسپنسر
بکی اسپنسر
فران کیتچینگ
فران کیتچینگ
هدویگ لیندال
هدویگ لیندال
انیولا آلوکو
انیولا آلوکو
کلاری رافرتی
کلاری رافرتی
جی سو یون
جی سو یون
گیلی فلاهرتی
گیلی فلاهرتی
روزلا آیان
روزلا آیان
کیرن کارنی
کیرن کارنی
فران کیبری
فران کیبری
گما دیویسون
گما دیویسون
جودی برت
جودی برت
هانا بلاندل
هانا بلاندل
نیام فای
نیام فای
آنا بورخس
آنا بورخس
دریو اسپنس
دریو اسپنس
لورا رافرتی
لورا رافرتی
لاورا کومبس
لاورا کومبس
میلی برایت
میلی برایت
جید بیلی
جید بیلی
بث انگلند
بث انگلند
میلی فارو
میلی فارو
آنه میوالد
آنه میوالد
السیا روسو
السیا روسو
جنا لگ
جنا لگ