زیر ۲۱

زیر ۲۱

با جایگزینی لیگ رزرو ها، لیگ ملی زیر ۲۱ ساله ها در فصل ۱۳۲۰۱۲ معرفی شد. برخلاف گذشته به جای این که بازیکنانی که برای تیم اصلی نمی توانند بازی کنند، در این لیگ باشند، حالا این لیگ به مکانی برای جوانان تبدیل شده که خود را نشان دهند و با کسب تجربه به تیم اصلی راه یابند و یا چشم باشگاهی دیگر را به خود خیره کرده و انتقالی قرضی در آن تیم را تجربه نمایند.

با این حال بازیکنان معدود بالاتر از ۲۱ سال هم می توانند در این لیگ بازی کنند پس در بعضی موقعیت ها، بازیکنان تیم اصلی به زیر ۲۱ ساله ها داده می شوند، خصوصا وقتی از مصدومیت برگشته اند و برای بازگشت آمادگی به بازی نیاز دارند. اینگونه بازیکنانی که در تیم جوانان خوب کار کنند شانس این را خواهند داشت که خودشان را مقابل رقبایی مسن تر که می توانند در این لیگ حضور داشته باشند، تست کنند.

فیکایو توموری
فیکایو توموری
جیمی کامینگ
داین کانروی
فانکاتی دابو
فانکاتی دابو
بردلی کالینز
بردلی کالینز
کایل اسکات
کایل اسکات
جی داسیلوا
جی داسیلوا
علی سولجیچ
علی سولجیچ
کلارک سالتر
کلارک سالتر
چارلی کولکت
چارلی کولکت
تیکا ماسوندا
تیکا ماسوندا
مختار علی
مختار علی
روبن ساموت
روبن ساموت
جوسیمار کوئنترو
جوسیمار کوئنترو
میرو موهیم
میرو موهیم
چارلی ویکفیلد
چارلی ویکفیلد
اسحاق کریستی
اسحاق کریستی
تامی آبراهام
تامی آبراهام
ایسلام فروز
ایسلام فروز