Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

هدیه گرانقیمت لوئیز به هم تیمی هایش

داوید لوئیز برای هم تیمی هایش سنگ تمام گذاشته و هدایای گرانقمیتی را به آنها اهدا کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، داوید لوئیز که برای جشن قهرمانی آبی ها بی صبرانه لحظه شماری می کند برای همبازی هایش یک دست بند خاص و لوکس را تهیه کرد.

این دست بند ها هر کدام ۳۸ هزار پوند قمیت دارند که لوئیز در مجموع ۱.۱ میلیون پوند هزینه کرده است.

این هدیه مدافع چلسی امکان این را دارد که در ماشین را هم با برنامه ریزی باز کند.