چلسی توانست در یک بازی پر گل برایتون را خانه نشین کند تا یک برد ارزشمند را در نبود چندین بازیکن اصلی اش بدست آورد.

هایلایت:‌ برایتون ۰ – ۴ چلسی

چلسی توانست در یک بازی پر گل برایتون را خانه نشین کند تا یک برد ارزشمند را در نبود چندین بازیکن اصلی اش بدست آورد.

ارسال پاسخ

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نخواهد شد