ویدیو: اولین تمرین دروازه بان ها با حضور کپا

کپا تمرینات خود را با چلسی و در کنار سه دروازه بان دیگر چلسی شروع کرده است که می توانید ویدیو اولین تمرین او را در کوبهام مشاهده نمایید.

ارسال پاسخ

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نخواهد شد