تمام ۵۷ گل ویلیان برای چلسی

ویلان توانسته برای چلسی گل های مختلف و متنوعی را به ثمر برساند که در این ویدئو میتوانید آنها را مشاهده نمایید.