Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

هازارد با رئال مادرید توافق کرد

با استناد به اخبارمنتشر شده به نظر می رسد که ادن هازارد با انتقال تابستانه اش به رئال مادرید موافقت کرده است و بزودی رای لا لیگا خواهد شد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به اینکه تنها یک سال از قرارداد ادن هازارد ستاره این تیم با آبی ها باقی مانده است، این بازیکن که علاقمند حضور در مادرید است می خواهد راهی این تیم شود.

زیدان که الگو و اسطوره هازارد می باشد، با برگشتنش به رئال بار دیگر بحث رفتن هازارد به این تیم را بر سر زبان ها انداخت و تا جایی که امروز از توافق این بازیکن با باشگاه مادریدی منتشر شده است.

حالا تصمیم نهایی با باشگاه چلسی که آیا حاضر می شود ستاره اش را به قیمت جدایی رایگان در پایان فصل آینده نگه خواهد داشت و یا اینکه به فروشش در این فصل موافقت خواهد کرد.