Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

جیمی کامینگ تمدید کرد

جیکی کامینگ سنگربان جوان چلسی قرارداد خود را با این تیم برای چهار فصل دیگر تمدید کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، کامینگ سنگربان جوان تیم چلسی که به عنوان سنگربان سوم آبی ها در ترکیب چلسی خواهد بود با امضای قراردادی جدید با آبی ها امضا کرد که تا پایان سال ۲۰۲۳ اعتبار دارد

وی بعد از امضای قرارداد با آبی ها گفت:”این یک خبر درخشان است، برای من و خانواده ام لحظه افتخار آمیزی است. من از هشت سالگی اینجا هستم و قرارداد تازه ای امضا کردم که تا ۲۳ سالگی من در اینجا خواهم بود. این یک دست آورد بزرگ است، من واقعا به فصل آینده خوش بینم.”

‘It’s brilliant ne