Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

بازگشت درینکواتر به چلسی

دنی درینکواتر نتوانسته انتظارات را در تیم بارنلی بر آورده کند و این باشگاه او به چلسی بر خواهد گرداند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، دنی درینکواتر که نتوانسته بعد از جدایی اش از لستر سیتی روز های خوبش را در چلسی تکرار کند، در تابستان و به طور قرضی به تیم بارنلی رفت و در این فصل لیگ برتر تنها ۵۹ دقیقه بازی کرده است.

او در سپتامبر گذشته، برای اینکه در یک کلاب شبانه حضور داشته و بعد از حضور در درگیری برای ۲ هفته دچار مصدومیت شده بود.