Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

چلسی دیگر بدنبال ورنر نخواهد بود

آبی پوشان لندن به این باور رسیده اند که انتقال تیمو ورنر به لیورپول تمام شده است و دیگر برای خرید این بازیکن تلاش نخواهد کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، چلسی که برای تقویت تیمش قصد دارد مهاجم گلزنی را به ترکیبش اضافه کند برای خرید تیمو ورنر از آلمانی را به استمفوردبریج بیاورد بر این باور است که کار انتقالش به لیورپول تمام شده است و دیگر تلاشی برای جذب او نخواهد کرد.

این بازیکن توانسته در ۲۴ بازی ای که این فصل و در تمام مسابقات انجام داده است توانسته ۲۷ گل را به نام خود ثبت کند.

حال چلسی باید بدنبال گزینه های دیگر برای تیم خود باشد.