فیلم کوتاه از زندگی فوتبالی لوفتوس چیک

روبن لوفتوس چیک از ۸ سالگی در آکادمی چلسی بوده و حالا به یکی از محبوب ترین های استفموردبریج تبدیل شده است.