تمام گل‌های ویلیان برای چلسی

ویلیان هفت فصل را در چلسی گذراند و گل‌های مهمی برای آبی‌ها ثبت رساند که در این ویدیو می‌توانید آنها را مشاهده کنید.