گلهای آکروباتیک و خاطره‌ انگیز

منتخبی از گل‌های آکروباتیک و دیدنی بازیکنان چلسی که خاطرات فراموش نشدنی‌ای را به ثبت رسانده اند.