آبی های لندن با گل های کانته و آلوارو موراتا موفق شدند از لستر سیتی در ورزشگاه کینگ پاور ۳ امتیاز ارزشمند کسب کنند.