چلسی دومین شکست پیاپیش در لیگ برتر را این بار در مقابل گربه سیاه چند فصل اخیرش در لیگ برتر تجربه کرد.