دیدیر دروگبا میهمان برنامه چلسی تی وی بود و می بایست از لحظه ورودش به آلیانس آرنا تا قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را نقاشی می کرد.