آبی ها لندن موفق شدن در یک بازی مهم و حساس اورتون را در مسابقات جام اتحادیه شکست دهد.