هایلایت: چلسی ۰ – ۰ لستر سیتی

تیم چلسی بار هم مساوی کرد و باز هم با نتیجه ۰-۰ و این بار در برابر لستر سیتی، تیمی که ۲۰ دقیقه ۱۰ نفره بود و توانست چلسی را متوقف کند.
0

تیم چلسی بار هم مساوی کرد و باز هم با نتیجه ۰-۰ و این بار در برابر لستر سیتی، تیمی که ۲۰ دقیقه ۱۰ نفره بود و توانست چلسی را متوقف کند.

ارسال پاسخ

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نخواهد شد