آرشیو ماهیانه

اردیبهشت 1397

کونته استعفا نخواهد داد

آنتونیو کونته آماده است تا با ماندن روی قراردادش با چلسی دستمزدش را به طور کامل از این تیم دریافت کرده و این تیم را…