پادکست شماره ۱۵

0

در این شماره از پادکست کانون از کار سخت پیش روی ساری صحبت می شه و مشکل گلزنی آبی ها در پیش فصل و ….

 

ارسال پاسخ

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نخواهد شد