آرشیو ماهیانه

مرداد ۱۳۹۷

پادکست شماره ۱۵

در این شماره از پادکست کانون از کار سخت پیش روی ساری صحبت می شه و مشکل گلزنی آبی ها در پیش فصل و ....