نگاهی به دوران درخشان تری در چلسی

0
جان تری را می توان موفق ترین و تاثیرگذار ترین کاپیتان تیم چلسی در تاریخ این باشگاه دانست، این ویدیو نگاهی دارد به دوران خضور این بازیکن در چلسی.

ارسال پاسخ

ایمیل شما برای دیگران نمایش داده نخواهد شد