آرشیو ماهیانه

مهر 1397

چلسی ۱ – ۰ ویدی

تیم چلسی توانست دومین پیروزی خود در اروپا را در خانه اش با تک گل آلوارو موراتا جشن گرفته و یک گام دیگر برای صعود را…