مرور موضوع

مسابقات

چلسی ۰ – ۰ ساوتهمپتون

چلسی اولین بازی خود در سال ۲۰۱۹ را نتوانست پیروز شود و در مقابل تیم تدافعی ساوتهمپتون و در ورزشگاه خانگی اش متوقف…