مرور موضوع

اخبار

چلسی و بلان توافق کردند

شایعات پیرامون نیمکت چلسی به روز های پایانی خود نزدیک می شود و اینبار گفته می شود که چلسی و لورنت بلان با هم به…