مرور موضوع

اخبار

کاردیف ۱ – ۲ چلسی

شاگردان ساری توانستند با تکمیل کام بک خود در دقایق پایانی بازی مهم خود در برابر کاردیف را با پیروزی پشت سر بگذارند.…