مرور موضوع

اخبار

تاتنهام ۱ – ۰ چلسی

ویدیو چک در ورزشگاه ومبلی کار دست شاگردان ساری داد و تاتنهام را با یک گل از روی ضربه پنالتی برنده بازی کرد.