مرور موضوع

مقالات

یک فصل پر استرس و اعصاب خرد کن

با اتمام لیگ برتر این فصل و پرداختن دوباره به روزهایی که گذشت، فرصت هایی که از دست رفت و معدود لحظات خوبی که پیش سر گذاشته شده است می توانیم دریابیم که این فصل، با روزهای اوج چلسی فاصله زیادی داشت.
ادامه مطلب ...