۲۷ آندریاس کریستنسن

#
۲۷
ملیت
den دانمارک
موقعیت
مدافع
قد
187
وزن
81
تیم کنونی
چلسی
تولد
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
سن
2019

لیگ برتر

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی0000270000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

لیگ قهرمانان اروپا

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000060000

لیگ اروپا

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

دوستانه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000020000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

جام حذفی

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000030000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

جام خیریه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

جام اتحادیه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000040000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

بخش نظرات مسدود می باشد