۲۷ آندریاس کریستنسن

#
۲۷
ملیت
den دانمارک
موقعیت
مدافع
قد
187
وزن
81
تیم کنونی
چلسی
تولد
مهر 19, 1397
سن
624

جام اتحادیه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000040000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

جام حذفی

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000030000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

جام خیریه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

دوستانه

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000020000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

لیگ اروپا

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

لیگ برتر

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی0000270000
۲۰۱۸ - ۲۰۱۹چلسی000000000

لیگ قهرمانان اروپا

فصلباشگاهگلپاس گلکارت زردکارت قرمزتعداد بازیدرصد برددرصد مساویدرصد باختگل به خودی
۲۰۱۷ - ۲۰۱۸چلسی000060000