لیگ قهرمانان اروپا - گروه C

رتبهباشگاهبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
142208448
2421111747
3403123-13
4402229-72