لیگ قهرمانان اروپا - گروه C

رتبهباشگاهبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
16321168811
2632196811
361415417
46024214-122