کانته: آرسنال به اندازه چلسی مرا نمی خواست

انگولو کانته بیان کرد که علاقه مفرط آبی ها باعث انتقال به چلسی و نه گفتن به ارسنال بوده است. به...

ادامه مطلب