مرور برچسب

آنجلوتی

چلسی و آبراموویج، از فرش تا عرش

جک‌لندن می‌نویسد، من می‌خوانم،در رویاهایم قدم به قدم درخیابان‌های لندن قدم‌ می‌زنم، خاطره‌هایش من‌ را به اوایل‌قرن‌بیست پَرت می‌کند، به آن‌روزها که تهی‌دستی در لندن بی‌شمار‌ بوده؛ چه‌می‌‌بینم؟! مردم گرسنه هستند و گوشه‌ای از خیابان‌ها دراز کشیده‌اند، گرسنه هستند و تشنه، این‌جا لندن است، این پایین‌شهرها، همان‌ جایی که اَبرهایش فقط آرزو و رویاها…
ادامه مطلب ...