مرور برچسب

ليگ برتر

واتفورد ۴ – ١ چلسى

تيم فوتبال چلسى براى دومين بار متوالى در ليگ برتر شكست سنگينى را متحمل شد و اين بار در برابر واتفورد شكست خورد.