مرور برچسب

چلسی

فولام ۱ – ۲ چلسی

چلسی موفق شد یک دربی دیگر لندن را با دو گل پیروز شده و خود را همچنان مدعی حضور در جمع چهار تیم برتر لیگ نگهدارد.…