بازیها

لیگ
م ر, س
۱۱:۰۰ ب.ظ هادرزفیلد هادرزفیلد - چلسی چلسی
۱:۳۰ ق.ظ چلسی چلسی - آرسنال آرسنال