گروه ها

۲۰۱۸ - ۲۰۱۹

ب ر ب
نیوکاسل 0 0 0 0 0 (0-0)
منچستر سیتی 0 0 0 0 0 (0-0)
لیورپول 0 0 0 0 0 (0-0)
لستر سیتی 0 0 0 0 0 (0-0)
واتفورد 0 0 0 0 0 (0-0)
وستهم 0 0 0 0 0 (0-0)
کریستال پالاس 0 0 0 0 0 (0-0)
کاردیف سیتی 0 0 0 0 0 (0-0)
ولورهمپتون 0 0 0 0 0 (0-0)
فولام 0 0 0 0 0 (0-0)
ساوتهمپتون 0 0 0 0 0 (0-0)
منچستر یونایتد 0 0 0 0 0 (0-0)
آرسنال 0 0 0 0 0 (0-0)
هادرزفیلد 0 0 0 0 0 (0-0)
اورتون 0 0 0 0 0 (0-0)
بارنلی 0 0 0 0 0 (0-0)
تاتنهام 0 0 0 0 0 (0-0)
بورنموث 0 0 0 0 0 (0-0)
برایتون 0 0 0 0 0 (0-0)
چلسی 0 0 0 0 0 (0-0)