استادیوم ها

 1. آنفیلد
 2. اتحاد
 3. استمفوردبریج
 4. المپیک لندن
 5. امارات
 6. امکس
 7. اولدترافورد
 8. تورف موور
 9. جان اسمیت
 10. ست جیمز
 11. ست ماری
 12. سلارست
 13. مولینیوکس
 14. ومبلی
 15. ویتالیتی
 16. کاردیف سیتی
 17. کراون کوتیج
 18. کریکلیز
 19. کینگ پاور
 20. گودیسون پارک