باشگاه

نام: چلسی
لقب : آبی ها
سال تاسیس : ۱۹۰۵
ورزشگاه اختصاصی : استمفوردبریج
مالک باشگاه : رومان آبراموویچ
مدیراجرایی : بروس باک
هیئت مدیره : بروس باک ، ایوگن تنن بام ، پیتر کنیون، دیوید بارنارد ، مایک فورد ، فرانک آرنسن
گنجایش ورزشگاه : ۴۱۸۴۱ نفر
محل تمرین : کوبهام که زمانی سرمربی تیم تشخیص دهد گاهی در استمفوردبریج و با حضور هواداران برگزار می شود
نوع بلیت فروشی : در بازیهای خانگی ورود کودکان زیر ۵ سال به صورت رایگان می باشد و دیگران بایستی برای ورود به ورزشگاه بلیت تهیه نمایند
حامیان در بازیهای خانگی : باشگاه برای اجرای بازیهای خانگی و ایجاد امنیت ورزشگاه و هواداران با شهرداری های فولهام ، همرسمیت و همچنین پلیس مولتی پولیتین همکاری می کند