قوانین اجرایی وب سایت

 

از اینکه تصمیم گرفته اید تا به میزبانی کانون، در کنار دیگر هواداران چلسی باشید سپاسگزاریم.

جهت فراهم کردن محیطی سالم، ورزشی و فرهنگی از شما تقاضامندیم تا با رعایت نکات زیر به حق دیگران احترام گذاشته و اعضای تیم مدیریتی سایت را در کنترل آن کمک نمایید.

قوانین سایت کانون رسمى هوادران چلسى:
١- اعضا حتما باید از هواداران تیم چلسى باشند و هواداران دیگر تیم ها از سایت اخراج خواهند شد
۲- ارسال هرگونه مطالب سیاسی، اقتصادی ، دیگر موضوعات بدون ربط ممنوع می باشد و در صورت عدم اجرا عضو از سایت اخراج خواهد شد
۳- مسئولیت ارسال هرگونه مطلبی بر عهده خود فرد می باشد و کانون در صورت روعیت با آن برخورد خواهد کرد
۴-هرگونه توهین به دیگر اعضا ممنوع است و در صورت عدم اجرا عضو از سایت اخراج خواهد شد
۵-هرگونه توهین به تمام بازیکن و تیم چلسى و دیگر تیم ها ممنوع است و در صورت عدم اجرا عضو از سایت اخراج خواهد شد
۶- هرگونه پست تبلیغاتى از کانال یا سایت دیگر ممنوع است و در صورت عدم اجرا عضو از سایت اخراج خواهد شد
۷- استفاده از نوشته، عکس، صدا و یا ویدیویی که با ارزش های دینی و قانونی کشورمان تناقض داشته باشد، باعث اخراج از سایت و در صورت نیاز ارجاع به مراجع مربوطه را بهمراه خواهد داشت.