برنامه بازی ها

1 - 2

بورنموث - چلسی

1 - 2

آرسنال - چلسی

2 - 2

چلسی - تاتنهام

3 - 0

چلسی - کریستال پالاس

2 - 0

آرسنال - چلسی

1 - 1

لیورپول - چلسی

3 - 0

چلسی - استون ویلا

1 - 0

چلسی - زنیت

0 - 3

تاتنهام - چلسی

1 - 1

چلسی - استون ویلا

11:30 ق.ظ

چلسی - منچستر‌سیتی

1 - 1

برایتون - چلسی

1 - 3

برایتون - چلسی

0 - 2

چلسی - لیورپول

6 - 0

چلسی - بارنزلی

3 - 3

وست‌برومویچ - چلسی

۱ - ۱

تاتنهام - چلسی

4 - 0

چلسی - کریستال پالاس

3 - 3

چلسی - ساوتهمپتون

0 - 0

چلسی - سویا

0 - 0

منچستریونایتد - چلسی

0 - 3

بارنلی - چلسی

4 - 1

چلسی - شفیلد‌ یونایتد

1 - 0

اورتون - چلسی

2 - 1

ولورهمپتون - چلسی

1 - 1

چلسی - استون ویلا

1 - 3

چلسی - منچستر‌سیتی

0 - 1

فولام - چلسی

2 - 0

لستر‌سیتی - چلسی

0 - 0

چلسی - ولورهمپتون

12:00 ب.ظ

چلسی - بارنلی

0 - 1

تاتنهام - چلسی

1 - 2

شفیلد یونایتد - چلسی

0 - 1

بارنزلی - چلسی

0 - 1

اتلتیکو‌مادرید - چلسی

0 - 0

چلسی - منچستر‌یونایتد

0 - 1

لیورپول - چلسی

2 - 0

چلسی - اورتون

0 - 0

لیدز‌یونایتد - چلسی

2 - 0

چلسی - اتلتیکو‌مادرید

2 - 0

چلسی - شفیلد‌یونایتد

2 - 5

چلسی - وست‌برومویچ

0 - 2

پورتو - چلسی

1 - 4

کریستال پالاس - چلسی

0 - 1

چلسی - پورتو

4:30 ب.ظ

چلسی - منچستر‌سیتی

0 - 0

چلسی - برایتون

1 - 1

رئال‌مادرید - چلسی

2 - 0

چلسی - فولام

2 - 0

چلسی - رئال‌مادرید

2 - 1

استون ویلا - چلسی`

0 - 1

منچستر‌سیتی - چلسی

1 - 1

بوهمیان - چلسی

0 - 4

ست پاتریک - چلسی

1 - 2

بارسلونا - چلسی

3 - 4

ریدینگ - چلسی

3 - 5

ردبول زالتسبورگ - چلسی

4 - 0

منچستر یونایتد - چلسی

1 - 1

چلسی - لستر سیتی

2 - 3

نورویچ - چلسی

2 - 5

ولورهمپتون - چلسی

2 - 0

چلسی - کریستال پالاس

2 - 1

منچستر سیتی - چلسی

0 - 1

چلسی - وستهم

2 - 1

چلسی - استون ویلا

3 - 1

اورتون - چلسی

0 - 1

چلسی - بورنموث

0 - 2

تاتنهام - چلسی

0 - 2

چلسی - ساوتهمپتون

1 - 2

آرسنال - چلسی

4 - 2

چلسی - بارنلی

2 - 2

لستر سیتی - چلسی

2 - 1

چلسی - تاتنهام

0 - 3

چلسی - بایرن مونیخ

2 - 2

بورنموث - چلسی

2 - 0

چلسی - لیورپول

1 - 2

استون ویلا - چلسی

2 - 1

چلسی - منچستر سیتی

0 - 1

لستر‌سیتی - چلسی

3 - 2

وستهم - چلسی

3 - 0

چلسی - واتفورد

2 - 3

کریستال پالاس - چلسی

3 - 0

شفیلد یونایتد - چلسی

2 - 1

آرسنال - چلسی

4 - 1

بایرن مونیخ - چلسی

۰ - ۱

پرث گلوری - چلسی

1 - 1

چلسی - اینتر میلان

1 - 1

آرسنال - چلسی

1:00 ب.ظ

ساوتهمپتون - چلسی

0 - 2

چلسی - منچستر سیتی

0 - 0

چلسی - لیون

0 - 3

هادرزفیلد - چلسی

3 - 2

چلسی - آرسنال

1 - 2

نیوکاسل - چلسی

2 - 0

چلسی - بورنموث

4 - 1

چلسی - کاردیف

0 - 1

پائوک - چلسی

0 - 0

وستهم - چلسی

1 - 1

چلسی - لیورپول

1 - 0

چلسی - ویدی

0 - 3

ساوتهمپتون - چلسی

2 - 2

چلسی - منچستر یونایتد

3 - 1

چلسی - باته بوریسف

0 - 4

بارنلی - چلسی

3 - 2

چلسی - دربی کانتی

3 - 1

چلسی - کریستال پالاس

0 - 1

باته بوریسوف - چلسی

0 - 0

چلسی - اورتون

3 - 1

تاتنهام - چلسی

4 - 0

چلسی - پائوک

2 - 0

چلسی - فولام

2 - 1

ولورهمپتون - چلسی

2 - 0

چلسی - منچستر سیتی

2 - 2

ویدتون - چلسی

1 - 2

برایتون - چلسی

1 - 0

چلسی - بورنموث

0 - 1

چلسی - لسترسیتی

1 - 2

واتفورد - چلسی

0 - 1

کریستال پالاس - چلسی

0 - 0

چلسی - ساوتهمپتون

2 - 0

چلسی - ناتینگهام فارست

1 - 0

تاتنهام - چلسی

2 - 0

آرسنال - چلسی

2 - 1

چلسی - تاتنهام

3 - 0

چلسی - شفیلد ونزدی

4 - 0

بورنموث - چلسی

5 - 0

چلسی - هادرزفیلد

6 - 0

منچستر سیتی - چلسی

1 - 2

مالمو - چلسی

2 - 0

منچستر یونایتد - چلسی

3 - 0

چلسی - مالمو

0 - 0

چلسی - منچسترسیتی

2 - 0

چلسی - تاتنهام

1 - 2

فولام - چلسی

5 - 0

چلسی - دیناموکیف

0 - 2

چلسی - اورتون

1 - 2

کاردیف - چلسی

3 - 0

چلسی - برایتون

2 - 0

چلسی - وستهم

2 - 0

لیورپول - چلسی

2 - 2

چلسی - بارنلی

3 - 0

چلسی - واتفورد

0 - 0

لستر سیتی - چلسی

0 - 3

نیو اینگلند - چلسی

4 - 1

چلسی - آرسنال

3 - 0

چلسی - آرسنال

2 - 3

چلسی - بایرن مونیخ

1 - 2

چلسی - اینترمیلان

1 - 1

آرسنال - چلسی

۲ - ۳

چلسی - بارنلی

2 - 1

تاتنهام - چلسی

2 - 0

چلسی - اورتون

1 - 2

لستر سیتی - چلسی

6 - 0

چلسی — قره باغ

0 - 0

چلسی - آرسنال

5 - 1

چلسی - ناتینگهام فارست

0 - 4

استوک سیتی - چلسی

1 - 2

اتلتیکو مادرید - چلسی

0 - 1

چلسی - منچستر سیتی

1 - 2

چلسی - کریستال پالاس

3 - 3

چلسی - آس رم

4 - 2

چلسی - واتفورد

2 - 1

چلسی - اورتون

5:30 ب.ظ

بورنموث - چلسی

3 - 0

آس رم - چلسی

1 - 0

چلسی - منچستر یونایتد

0 - 4

وست برومویچ - چلسی

0 - 4

قره باغ - چلسی

1 - 1

لیورپول - چلسی

1 - 0

چلسی - سوانسی

3 - 1

چلسی - نیوکاسل

1 - 1

چلسی - اتلتیکو مادرید

1 - 0

وستهم - چلسی

1 - 3

هادرزفیلد - چلسی

1 - 0

چلسی - ساوتهمپتون

2 - 1

چلسی - بورنموث

0 - 0

اورتون - چلسی

5 - 0

چلسی - استوک سیتی

2 - 2

آرسنال - چلسی

0 - 0

نورویچ - چلسی

0 - 0

چلسی - آرسنال

0 - 0

چلسی - لستر سیتی

1 - 1

چلسی - نورویچ

0 - 4

برایتون - چلسی

2 - 1

آرسنال - چلسی

3 - 0

چلسی - نیوکاسل

4 - 1

واتفورد - چلسی

3 - 0

چلسی - وست برومویچ

1 - 1

چلسی - بارسلونا

2 - 1

منچستر یونایتد - چلسی

1 - 0

منچستر سیتی - چلسی

2 - 1

چلسی - کریستال پالاس

3 - 0

بارسلونا - چلسی

1 - 2

لستر سیتی - چلسی

1 - 3

چلسی - تاتنهام

۱ - ۱

چلسی - وستهم

2 - 3

ساوتهمتون - چلسی

1 - 2

بارنلی - چلسی

2 - 0

چلسی - ساوتهمپتون

0 - 1

سوانسی - چلسی

1 - 0

چلسی - لیورپول

1 - 1

چلسی - هادرزفیلد

3 - 0

نیوکاسل - چلسی

1 - 0

چلسی - منچستر یونایتد

1 - 2

چلسی - کریستال پالاس

2 - 1

چلسی - منچستر سیتی

1 - 3

بورنموث - چلسی

2 - 0

منچستر یونایتد - چلسی

4 - 2

چلسی - تاتنهام

4 - 2

چلسی - ساوتهمپتون

0 - 3

اورتون - چلسی

3 - 0

چلسی - میدلزبرو

0 - 1

وست برومویچ - چلسی

4 - 3

چلسی - واتفورد

5 - 1

چلسی - ساندرلند

2 - 1

آرسنال - چلسی