دیگو کوستا

نارضایتی کوستا از زندگی در لندن

دیگو کوستا عنوان کرد که علیرغم رضایت کامل از حضور در چلسی، شرایط زندگی در لندن برایش دردسر ساز شده است و عوامل خارج از باشگاه این بازیکن را آزار می دهند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، کوستا اعلام کرده بود که تابستان هر کاری از دستش بر می آمده برای پیوستن به اتلتیکو مادرید انجام داده است.

دیگو ۲۸ ساله همچنین در ژانویه با پیشنهادی ۹۰ میلیون پوندی از باشگاهی چینی رو به رو شد که چلسی آن را فورا رد کرد. با این حال کوستا عنوان کرد که عوامل خارج از باشگاه چلسی باعث شده اند که چندان حس خوبی از حضور در لندن نداشته باشد.

مهاجم اسپانیایی آبی ها به اس اف آر گفت: ۲” سال دیگر از قراردادم باقی مانده است. همیشه با نزدیکانم بسیار صادقم. به آن ها گفته ام که از حضور در چلسی بسیار خوشحالم. باشگاه، هواداران و هم تیمی هایم چیز های زیادی به من داده اند. در تیمی برنده بازی می کنم و این حتی بیشتر مرا با انگیزه می کند. فصل پیش خوب نبود، نه فقط برای من، بلکه برای همه بازیکنان و چلسی.

امیدوارم این فصل فرق کند و قهرمان شویم. اگر تیمی هستید که می برد، شما قصد این را خواهید داشت که سال ها آن جا بمانید. من در چلسی خوشحالم. لزوما این را نمی گویم که از زندگیم در لندن خوشحالم، این مسئله کاملا متفاوت است. هیچ کاری در این مورد نمی توان انجام داد.”