هدیه گرانقیمت لوئیز به هم تیمی هایش

داوید لوئیز برای هم تیمی هایش سنگ تمام گذاشته و هدایای گرانقمیتی را به آنها اهدا کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، داوید لوئیز که برای جشن قهرمانی آبی ها بی صبرانه لحظه شماری می کند برای همبازی هایش یک دست بند خاص و لوکس را تهیه کرد.

این دست بند ها هر کدام ۳۸ هزار پوند قمیت دارند که لوئیز در مجموع ۱.۱ میلیون پوند هزینه کرده است.

این هدیه مدافع چلسی امکان این را دارد که در ماشین را هم با برنامه ریزی باز کند.