Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

پدرو به انگلستان باز می گردد

پس از آنکه پدرو در بازی دیشب تیمش برابر آرسنال دچار مصدومیت شد، این تیم را در اردوی نیم فصل ترک کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، این بازیکن تند و تیز اسپانیایی پس از اینکه در بازی دیشب برابر آرسنال با مصدومیت رو به رو شد، شب را در بیمارستانی در شهر پکن گذراند، با اینکه گفته می شود مصدومیت پدرو جدی نیست، اما این بازیکن برای معاینه های دقیق تر، راهی لندن خواهد شد.