منچستر سیتی-چلسی

هایلایت: چلسی ۰ – ۱ منچستر سیتی

چلسی نتوانست در خانه حریف منچستر سیتی شود و بازی حساس خود برابر یکی دیگر از مدعیان قهرمانی را با شکست پشت سر گذاشت.