Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

ویدیو:‌ تمرین ویژه با تیمی از یوکوهاما

یوکوهاما به عنوان اسپانسر اصلی تیم چلسی تمرین جالبی را برای چند تن از بازیکنان تیم طراحی کرده بود که دیدنش خالی از لطف نیست.