آزپلیکوئتا معتقد است تیمش باید در برابر هادرزفیلد با یک نمایش خوب سه امتیاز را کسب کند.

آزپلیکوئتا: باید هادرزفیلد را شکست دهیم

آزپلیکوئتا معتقد است تیمش باید در برابر هادرزفیلد با یک نمایش خوب سه امتیاز را کسب کند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، سزار آزپلیکوئتا مدافع مطمئن و جنگنده تیم فوتبال چلسی در مصاحبه ای پیش از بازی فردای تیمش برابر هادرزفیلد از وضعیت تیم و عکس العمل آبی ها پس از شکست برابر وستهم گفت.

آزپلیکوئتا که در برابر وستهم ۲۵۰ بازی خود را برای چلسی انجام داده بود در صحبت هایش گفت :”هر زمانی که گل زود هنگامی دریافت می کنی، بازی خیلی سخت می شود. همه بازی ها سخت هستند و باید ۹۰ دقیقه خوب باشید تا امتیازی بگیرید و اگر ۱-۰ عقب باشید سخت تر می شود.”

سزار اضافه کرد:”ما مطمئنا از نتیجه مایوس هستیم، ما باید آنالیز کنیم که بازگشت خوبی از این شکست داشته باشیم. من فکر می کنم آنطور که باید ما بازی را شروع نکردیم، ما یک گل زودهنگام خوردیم و بعد از آن وستهم در شرایط خطرناکی بود.”

کاپیتان دوم آبی ها درباره رویارویی با هادرزفیلد نیز گفت:”تیم های بزرگ بعد از شکست باید پاسخ قدرتمندی بدهند.همه امتیاز ها برای آنها مهم هستند، همچنین برای ما. ما می دانیم که جایی می رویم که بازی کردن سخت است، باید شخصیتمان را نشان دهیم و امیدوارم سه امتیاز را کسب کنیم.”

وی ادامه داد :”ما در ماه دسامبر هستیم و نمی توانیم به جلو تر از آن فکر کنیم. ما بازی سختی در برابر هادرزفیلد داریم و سعی می کنیم سه امتیاز را بگیریم و به بردن برگریم و فشار بیاوریم.”