تیم چلسی بار هم مساوی کرد و باز هم با نتیجه ۰-۰ و این بار در برابر لستر سیتی، تیمی که ۲۰ دقیقه ۱۰ نفره بود و توانست چلسی را متوقف کند.