پوچتینو، سرمربی تیم تاتنهام ارسال هر پیشنهادی از سوی باشگاه چلسی برای انتقال قرضی یورنته را رد کرد و این بازیکن در تاتنهام خواهد ماند.

چلسی پیشنهادی برای یورنته نفرستاده است

پوچتینو، سرمربی تیم تاتنهام ارسال هر پیشنهادی از سوی باشگاه چلسی برای انتقال قرضی یورنته را رد کرد و این بازیکن در تاتنهام خواهد ماند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، پوچتینو سرمربی تاتنهام در مصاحبه ای ارسال پیشنهاد برای یورنته از سوی چلسی را ردکرد.

این بازیکن که تابستان بین چلسی و تاتنهام، تیم سفیدپوش را انتخاب کرد تا شاید فرصت بازی بیشتری داشته باشد، روز گذشته توسط رسانه ها به چلسی بار دیگر لینک شد و اینکه بار دیگر کونته با این بازیکن کار خواهد کرد.

پوچتینو در این خصوص گفت:”من چیزی نشنیدم، هیچ کسی حرفی در این باره نزده است و اینها شایعات ساخته شده توسط رسانه هاست.”

پوچتینو این مصاحبه را در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش برابر ساوتهمپتون انجام داد.