کونته تایید کرد که آلوارو موراتا و سسک فابرگاس بازی بعدی تیمش برابر آرسنال را از دست خواهند داد و نمی توانند همراه تیم باشند.

موراتا و فابرگاس برابر آرسنال غایب هستند

کونته تایید کرد که آلوارو موراتا و سسک فابرگاس بازی بعدی تیمش برابر آرسنال را از دست خواهند داد و نمی توانند همراه تیم باشند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، سسک فابرگاس که بازی شنبه برابر برایتون را از دست داده بود و موراتا که در آن بازی محروم بود نمی توانند بازی آینده تیمشان در ورزشگاه امارات همراه چلسی باشند.

کونته در خصوص عدم آمادگی این بازیکنان گفت:”موراتا و فابرگاس از لیست خارج هستند، آنها برای بازی با آرسنال آماده نیستند، من باید در چند شرایط وضعیت آنها را چک کنم تا مطمئمن شوم به بازی نمی رسند.”

وی در خصوص مصدومیت موراتا گفت:”او مشکلی در کمرش دارد.”

کونته همچنین از آمادگی کریستنسن که بدلیل مصدومیت در بازی قبل تعویض شده بود به خوبی تمریناتش را انجام داده و آماده بازی است.