چلسی با شکست در ورزشگاه امارات مقابل آرسنال، از رسیدن به فینال جام اتحادیه باز ماند و دست خالی به خانه بازگشت.